About MOYZO organics

English tekst below                        
     sustainable fashion with a minimal ecological footprint
    
  De visie van MOYZO
  Mooi, comfortabel en natuurlijk.
  We halen onze inspiratie uit de natuur; de kleuren en de vormen. De natuur geeft ons rust en ruimte om te creëren. We voelen daarom ook de verplichting om deze te koesteren. Dus maken we alles eerlijk en duurzaam.
  Daarom kiezen we ervoor elk MOYZO kledingstuk zelf te ontwerpen. Zo kunnen we elk detail de aandacht geven die het verdient. Onze kleding moet comfortabel dragen, er mooi en modieus uit zien, en goed passen. Zo heb je langer plezier van MOYZO kleding.
   De grondstoffen die we gebruiken zijn bij voorkeur natuurlijk.  Omdat ze  optimaal comfort geven en een mooie natuurlijke uitstraling hebben. Goede materialen zonder toevoegingen of milieu vervuilende behandelingen en biologisch afbreekbaar nadat ze, na veel draagplezier, hun dienst bewezen hebben. Onze katoen, linnen en wollen stoffen, komen van ecologisch werkende boeren. Zo houden we de aarde schoon en natuurlijk vruchtbaar. Ook de productie van de stoffen gebeurt zo veel mogelijk milieuvriendelijk. We zorgen voor een goede werkomgeving en gaan we spaarzaam om met energie, water en andere grondstoffen. We vinden dat iedereen die meewerkt aan de kleding van MOYZO onder gezonde werkomstandigheden zijn of haar werk moet kunnen doen en een eerlijke beloning moet krijgen Zo dragen we bij aan een eerlijke(re) verdeling van ons aller rijkdom.
  -
  -
  Collectie
  Mooie en duurzame kleding maken die ook nog fashionable is, het kan! 

   De collectie moet, buiten het gebruik van duurzame materialen en fairtrade productie, ook op andere manieren duurzaam zijn. Duurzaamheid moet terug te zien zijn in de collectieopbouw en het kleurenpalet. De kleren en kleuren moeten goed met elkaar, maar ook met die van voorgaande en volgende seizoenen te combineren zijn . Duurzaamheid moet ook vertaald worden in pasvorm en comfort. Hoe beter een kledingstuk zit, hoe fijner het draagt, hoe minder het slijt en hoe langer je er dus plezier van hebt. Past een kledingstuk niet goed of komen je maten niet overeen met onze standaard maten, dan bieden wij de "custom made" service zodat we elk kledingstuk aan kunnen passen naar jou wensen. Wij streven ernaar om tijdloze favorieten te maken waar je lang plezier van hebt. 
    
    
   Grondstoffen
   Mooie en comfortabele natuurlijke stoffen, zacht voor je huid én voor het milieu.
   De grondstoffen die wij gebruiken voor onze kleding, zoals biologische katoen, wol, linnen  en tencel zijn allemaal geselecteerd op hun minimale milieu impact. 90% draagt het GOTS keurmerk, de strengste certificering op het gebied van milieubelasting en arbeidsomstandigheden.  Dat houdt onder andere in dat er bij de teelt geen chemische bestrijdingsmiddelen en kunstmest worden gebruikt. Ook is het dierenwelzijn gewaarborgd: de dieren krijgen gezonde voeding, mogen naar buiten en krijgen niet preventief antibiotica. De boeren die deze grondstoffen verbouwen investeren zo in een gezonde bodem en gezonde gewassen. Zo zorgen ze voor een landbouw die in balans is met de natuurlijke flora en fauna, en dus voor een vitaal landschap. Belangrijk nu voor onszelf en voor alle kinderen van de komende generaties. In de fabrieken waar onze stoffen gemaakt worden, is het productieproces milieuvriendelijk. Zorgvuldig gebruik van energie, water en andere zaken die nodig zijn voor de productie van de kleding, zoals bijvoorbeeld milieuvriendelijke kleurstoffen en garens. We proberen onze stoffen zo dicht mogelijk bij huis in te kopen. Ook dit verkleind onze ecologische voetafdruk. Zo is MOYZO kleding in elk opzicht duurzaam.
      
    
   Productie
   Ontwerpen, ontwikkelen en produceren in eigen beheer, zoals wij dat willen, met zorg voor kwaliteit, mens, dier en milieu.
   Productie vindt zoveel mogelijk lokaal plaats om de milieu impact te minimaliseren. We houden de lijnen kort en kunnen zo de kwaliteit beter monitoren. De kleding wordt voor een groot gedeelte in ons eigen atelier gemaakt zodat we snel en "custom made" kunnen produceren. Zo is het mogelijk om de voorraad klein te houden, zonder overschot. Ook weer heel duurzaam!
    
      
   Organics Online
   Direct klantcontact zonder overbodige schakels,
   een ontmoeting tussen maker en gebruiker.
       
   Wij willen onze "organics"  beschikbaar maken voor iedereen, én voor een realistische prijs. Daarom maken we een bewuste keuze in onze manier van verkopen. De prijzen van onze duurzame materialen en eerlijke productie liggen een stuk hoger dan bij reguliere mode bedrijven. Door het schrappen van een aantal stappen waaronder de verkoop aan winkels, houden we onze producten betaalbaar. Omdat we (bijna) alles in eigen hand houden en direct aan de gebruiker leveren, kunnen we ook de persoonlijke aandacht en service bieden die onze producten verdienen. Bovendien ontstaat er online een ontmoetingsplaats waar maker en gebruiker elkaar ontmoeten en wensen en idealen uitgewisseld kunnen worden. Het zorgt voor betrokken gebruikers die een rol kunnen spelen in de verduurzaming van de mode industrie, en voor ware ambassadeurs van een "slow fashion" beweging die afstand willen nemen van de snelle mode industrie.
   -----------------------------------------------------------

   The Birth of MOYZO

    

    

    

   MOYZO’s VISION

    Nice, comfortable and natural.
   sustainable fashion with a minimal ecological footprint

   Nature is our inspiration; we use her colors and shapes. Nature gives us peace and space to create. Therefore we feel the obligation to cherish. That’s why we make our clothes fair and durable and design each MOYZO garment ourselves, so we can give every detail the attention it deserves. Our clothes should be comfortable to wear, must have a beautiful and fashionable look, and fit well, so you can wear them with great pleasure.
   The raw materials we use are natural fibers of course; they give optimal comfort. Good materials without additives or environmental pollutant treatments, and with a nice natural look. Our cotton, linen and wool fibers, come from ecological working farmers. The professionals who make our fabrics, work sparingly with energy, water and other raw materials. They all keep the Earth clean and fertile in a natural way.
   We have a large collection with lots of colors and sizes, therefore we keep very limited stock. In order to be able to deliver quickly, MOYZO items are made at the MOYZO House studio from start to finish.
   It's our policy to produce in a sustainable way; with a local and on demand production we keep the ecological footprint as limited as possible.
   The basic items wich we do keep in stock, are produced by outdoor professionals nearby. We provide a good working space for them and a fair reward. 
   It’s our contribute to a fair and healthy common wealth.

    

   All garments are designed by ourselves, so we can give each detail the attention it deserves.

     

    

   THE COLLECTION

    The collection should, apart from the use of durable materials and fair trade production, also be durable in other ways; durability must  be reflected in the collection build-up and in the colour palette. Current collection’s  clothing and colours must be compatible not only with each other but also with those of former and future collections. The opportunity to create more combinations will make you enjoy your items for a much longer period of time. Furthermore several units can be worn in different ways and can be transformed into another, different design. Sustainability must also be reflected in fit and comfort: the better a garment fits, the higher the wearing comfort, the less it will wear out and so the longer you’ll enjoy it. We aim to make timeless favorites which you can enjoy for a long period of time!

   We use natural materials: they have the best wearing properties and simply are beautiful. The organic quality is better for you and the environment.

   RAW MATERIALS

    
   The raw materials we use for our clothing, like biological cotton, linen and wool,
   are all certified biological. Among other things, this means that in the cultivation no pesticides or chemical fertilizers are used. Also the animal welfare is guaranteed. In this way the farmers who cultivate these raw materials, invest in a healthy soil and healthy crop. They ensure an agriculture which is in balance with the natural fauna & flora. Important for us and for future generations. Also in the factory where our fabrics are produced, the production process is ecofriendly: careful use of water, energy and other things required for production of clothing, such as ecofriendly dyes (colourants) and fibres.
   We aim to purchase our fabrics as closeby as possible which also contributes to a smaller ecological footprint.
   Beautiful & comfortable natural fabrics, gentle on your skin and gentle for the environment.

   local and fair

    

       PRODUCTION
   To minimize the environmentle impact, we prefer local production.
   We keep short lines to monitor better quality. By manufacturing either in our home studio or small factories nearby, we can deliver quickly and keep stock small, without surplus. Also quite durable!
   Maker meets User

   Creating true ambassadors of the “slow fashion movement” who want to step back from the ruthless and fast fashion industry.

    

    

   ORGANICS ONLINE

   Direct customer contact without unnecessary intervention; creator meeting user. We want our “organics” to be available for anyone, anyplace and for realistic prices. That’s why we consciously choose for this way of selling. The prices of sustainable materials and of fair production are much higher than those of a regular fashion brand. By eliminating several steps such as selling to shops, we keep our products affordable. As (almost) everything is in our hands and we deliver directly to the customer, we can offer the personal attention and service that our products and clients deserve. Meanwhile arises an online meeting place where maker and user can exchange ideals and desires. This will contribute to committed customers who can play a role in the sustainability of fashion industry and to true ambassadors of the “slow fashion movement” and who want to step back from the ruthless and fast fashion industry.