About MOYZO organics

                        
     sustainable fashion with a minimal ecological footprint
    
  De visie van MOYZO
  Mooi, comfortabel en natuurlijk.
  We halen onze inspiratie uit de natuur; de kleuren en de vormen. De natuur geeft ons rust en ruimte om te creëren. We voelen daarom ook de verplichting om deze te koesteren. Dus maken we alles eerlijk en duurzaam.
  Daarom kiezen we ervoor elk MOYZO kledingstuk zelf te ontwerpen. Zo kunnen we elk detail de aandacht geven die het verdient. Onze kleding moet comfortabel dragen, er mooi en modieus uit zien, en goed passen. Zo heb je langer plezier van MOYZO kleding.
   De grondstoffen die we gebruiken zijn bij voorkeur natuurlijk.  Omdat ze  optimaal comfort geven. Goede materialen zonder toevoegingen of milieu vervuilende behandelingen, en met een mooie natuurlijke uitstraling Onze katoen, linnen en wollen stoffen, komen van ecologisch werkende boeren. Zo houden we de aarde schoon en natuurlijk vruchtbaar. Ook de productie van de stoffen gebeurt zo veel mogelijk milieuvriendelijk. Zo zorgen we voor een goede werkomgeving voor de vakmensen die onze kleding maken en gaan we spaarzaam om met energie, water en andere grondstoffen. We vinden dat iedereen die meewerkt aan de kleding van MOYZO onder gezonde werkomstandigheden zijn of haar werk moet kunnen doen en een eerlijke beloning moet krijgen Zo dragen we bij aan een eerlijke(re) verdeling van ons aller rijkdom.
  -
  -
  Collectie
  Mooie en duurzame kleding maken die ook nog fashionable is, het kan! 

   De collectie moet, buiten het gebruik van duurzame materialen en fair trade productie, ook op andere manieren duurzaam zijn. Duurzaamheid moet terug te zien zijn in de collectieopbouw en het kleurenpalet. De kleren en kleuren moeten goed met elkaar, maar ook met die van voorgaande en volgende seizoenen te combineren zijn . Duurzaamheid moet ook vertaald worden in pasvorm en comfort. Hoe beter een kledingstuk zit, hoe fijner het draagt, hoe minder het slijt en hoe langer je er dus plezier van hebt. Wij streven ernaar om tijdloze favorieten te maken waar je lang plezier van hebt. 
    
    
   Grondstoffen
   Mooie en comfortabele natuurlijke stoffen, zacht voor je huid én voor het milieu.
   De grondstoffen die wij gebruiken voor onze kleding, zoals biologische katoen, wol, linnen  en tencel zijn allemaal geselecteerd op hun minimale milieu impact. 90% draagt het GOTS keurmerk, de strengste certificering op het gebied van milieubelasting en arbeidsomstandigheden.  Dat houdt onder andere in dat er bij de teelt geen chemische bestrijdingsmiddelen en kunstmest worden gebruikt. Ook is het dierenwelzijn gewaarborgd, wat onder andere inhoudt dat de dieren gezonde voeding krijgen, naar buiten mogen en niet preventief antibiotica krijgen. De boeren die deze grondstoffen verbouwen investeren zo in een gezonde bodem en gezonde gewassen. Zo zorgen ze voor een landbouw die in balans is met de natuurlijke flora en fauna, en dus voor een vitaal landschap. Belangrijk nu voor onszelf en voor alle kinderen van de komende generaties. In de fabrieken waar onze stoffen gemaakt worden, is het productieproces milieuvriendelijk. Zorgvuldig gebruik van energie, water en andere zaken die nodig zijn voor de productie van de kleding, zoals bijvoorbeeld milieuvriendelijke kleurstoffen en garens. We proberen onze stoffen zo dicht mogelijk bij huis in te kopen. Ook dit verkleind onze ecologische voetafdruk. Zo is MOYZO kleding in elk opzicht duurzaam.
      
    
   Productie
   Ontwerpen, ontwikkelen en produceren in eigen beheer, zoals wij dat willen, met zorg voor kwaliteit, mens, dier en milieu.
   Productie vindt zoveel mogelijk lokaal plaats om de milieu impact te minimaliseren. We houden de lijnen kort en kunnen zo de kwaliteit beter monitoren. Door productie om de hoek  kunnen we ook snel produceren en houden  we de voorraad klein, zonder overschot. Ook weer heel duurzaam!
    
      
   Organics Online
   Direct klantcontact zonder overbodige schakels,
   een ontmoeting tussen maker en gebruiker.
       
   Wij willen onze "organics"  beschikbaar maken voor iedereen, én voor een realistische prijs. Daarom maken we een bewuste keuze in onze manier van verkopen. De prijzen van onze duurzame materialen en eerlijke productie liggen een stuk hoger dan bij reguliere mode bedrijven. Door het schrappen van een aantal stappen waaronder de verkoop aan winkels, houden we onze producten betaalbaar. Omdat we (bijna) alles in eigen hand houden en direct aan de gebruiker leveren, kunnen we ook de persoonlijke aandacht en service bieden die onze producten verdienen. Bovendien ontstaat er online een ontmoetingsplaats waar maker en gebruiker elkaar ontmoeten en wensen en idealen uitgewisseld kunnen worden. Het zorgt voor betrokken gebruikers die een rol kunnen spelen in de verduurzaming van de mode industrie, en voor ware ambassadeurs van een "slow fashion" beweging die afstand willen nemen van de snelle mode industrie.
   -----------------------------------------------------------

   The Birth of MOYZO

    

   Having worked as a fashion designer in the regular fashion business for over 20 years, it became clear that I had to change course. Fashion industry always fascinated me by its positive impact on creativity and culture. But I was more and more faced with the dark side of this industry: The enormous waste of water, the huge amount of waste material, high carbon and energy consumption, leader in using chemicals and above all: exploitation of workers. I was faced with a new challenge: To design, produce and sell a new collection with respect for humans, animals and the environment.

    

   MOYZO’s vision

    

    I have therefore decided to design each and every MOYZO garment  myself, in order to give each detail the attention it deserves and to have full control of the manufacturing process. Our  garments should be comfortable, look beautiful,  fashionable and should have a good fit. Each MOYZO garment should be easy to combine with garments from former MOYZO collections as well as with garments from MOYZO collections to come which allows you to enjoy your MOYZO garments for a longer period of time. We also choose to make durable clothing. The raw materials we use are 98% natural. Our cotton, linen and woolen fabrics come from ecologically responsible farmers. In this way we contribute to keep the planet clean and fertile in a natural way. Also the production process of the fabrics is as ecofriendly as possible. This means a good working environment for the craftsmen who produce our products. We deal with water, energy and other raw materials in an economical way. We believe that everybody who participates in MOYZO should be able to work under good working conditions and must get a fair reward. This means a fair distribution of our common wealth.

    

   The Collection

    

   The collection should, apart from the use of durable materials and fair trade production, also be durable in other ways; durability must  be reflected in the collection build-up and in the colour palette. Current collection’s  clothing and colours must be compatible not only with each other but also with those of former and future collections. The opportunity to create more combinations will make you enjoy your items for a much longer period of time. Furthermore several units can be worn in different ways and thus can be transformed into another, different design. Sustainability must also be reflected in fit and comfort: the better a garment fits, the higher the wearing comfort, the less it will wear out and so the longer you’ll enjoy it. We aim to make timeless favorites which you can enjoy for a long period of time!

    

   Raw materials

    

   The raw materials we use for our clothing, like biological cotton, linen, wool and silk are all certified biological. Among other things, this means that in the cultivation no pesticides or chemical fertilizers are used. Also the animal welfare is guaranteed which means  that the animals get healthy food, they can go outdoors and don’t get preventive antibiotics. Also sheep are not subjected to “mulesing” treatment. In this way the farmers who cultivate these raw materials, invest in a healthy soil and healthy crop. They ensure an agriculture which is in balance with the natural fauna and flora. Important for us and for future generations. In the plants where our fabrics are produced, the production process is ecofriendly: careful use of water, energy and other things required for production of clothing, such as ecofriendly dyes (colourants) and fibres. We aim to purchase our fabrics as closeby as possible which also contributes to a smaller ecological footprint.

    

   Organics Online

   Direct customer contact without unnecessary intervention; creator meeting user. We want our “organics” to be available for anyone, anyplace and for realistic prices. That’s why we consciously choose for this way of selling. The prices of sustainable materials and of fair production are much higher than those of a regular fashion brand. By eliminating several steps such as selling to shops, we keep our products affordable. As (almost) everything is in our hands and we deliver directly to the customer, we can offer the personal attention and service that our products and clients deserve. Meanwhile arises an online meeting place where maker and user can exchange ideals and desires. This will contribute to committed customers who can play a role in the sustainability of fashion industry and to true ambassadors of the “slow fashion movement” and who want to step back from the ruthless and fast fashion industry.